Zelfevaluatie RvT/RvC

Hoe beoordeelt u het functioneren van de Raad van Toezicht? Welk rapportcijfer zou u geven? Welke competenties zijn voldoende aanwezig in de Raad van Toezicht en welke mist u? Is een zelfevaluatie onlangs onderwerp van gesprek geweest binnen uw Raad van Toezicht of Commissarissen? En wilt u aan de slag met verbeteracties om het functioneren van de (leden) Raad van Toezicht op een hoger plan te brengen?

De rol van toezichthouder of commissaris is de afgelopen tien jaar ingrijpend en fundamenteel veranderd. Leden van Raden van Toezicht of Commissarissen worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie, de leiding van een organisatie alsook het eigen functioneren en die van de gehele raad. De nieuwe rol van een toezichthouder of commissaris vraagt om een andere inzet, belangstelling en invulling.

Deze inzichten hebben geleid tot onder meer de Governance Code, die algemeen aanvaarde principes en ‘best practice’ bepalingen voor goed ondernemingsbestuur bevat. Tevens heeft de Code Tabaksblat zich bewezen als waardevol instrument bij zelfregulering voor bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen, in de zorg, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang en woningcorporaties. De Code stelt een periodieke en systematische zelfanalyse en -evaluatie van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen verplicht.

BeljonWesterterp verzorgt in toenemende mate en met succes de vraag naar (werving en selectie van) de toezichthouder of commissaris ‘Nieuwe Stijl’ evenals de ontwikkeling van deze functionarissen (assessments, coaching en zelfevaluatie).

De zelfevaluatie van BeljonWesterterp is een effectieve manier om het functioneren van de Raad van Toezicht of Commissarissen inzichtelijk te maken. Maar ook om vastgeroeste patronen bespreekbaar te maken, nieuwe mogelijkheden voor het optimaal functioneren van Raden van Toezicht of Commissarissen te genereren en individuele leden te ondersteunen.
Marion Dijksterhuis senior executive consultant
  • 06 - 22603850
  • Stuur een bericht
  • Linkedin