Outplacement

Het traject van outplacement stelt voor individuele medewerkers hun persoonlijke mobiliteit, wensen en ambities vast en begeleidt hen bij het vinden van een nieuwe passende bestemming.

Het outplacementtraject start aan de hand van een met de kandidaat overeen te komen plan van aanpak. Na een algemene oriëntatie vinden een persoonlijkheidsonderzoek en een diepte-interview plaats. Hiermee wordt de basis gelegd voor een optimale individuele begeleiding. Veelal wordt ook een assessment center ingezet.

In de tweede fase van het outplacementtraject maken een netwerkanalyse en arbeidsmarktanalyse concrete kansen inzichtelijk. Aan de hand van deze analyse start de begeleiding van de marktbewerking. Er wordt veel aandacht besteed aan het schrijven van brieven, het opstellen van het curriculum vitae en het voeren van netwerk- en sollicitatiegesprekken. Een communicatietraining vormt een vast onderdeel van het outplacementtraject. Zowel het netwerk van BeljonWesterterp als van de kandidaat zelf worden actief benut om de gewenste functie te verkrijgen.

De kandidaat is gedurende het gehele outplacementtraject verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Neem voor meer informatie contact op met BeljonWesterterp.
drs. Theo Lucassen senior consultant
  • 06 - 22600591
  • Stuur een bericht
  • Linkedin
Informatie aanvragen