Loopbaanoriëntatie

Een loopbaanoriëntatietraject geeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van iemand in relatie tot werk en carrière. Het helpt de kandidaat met het maken van loopbaankeuzes, die zowel privé als zakelijk een behoorlijke impact kunnen hebben.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de kandidaat te krijgen, wordt tijdens het loopbaantraject o.a. een persoonlijkheidsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van diverse vragenlijsten, tests en een diepte-interview wordt een beschrijving opgesteld aangaande persoonlijkheid, motivatoren, belangstellingsrichtingen en werk- en denkniveau. Deze rapportage vormt de basis voor vervolggesprekken waarin de loopbaanwensen worden afgezet tegen de intern of extern aanwezige arbeidsmarktmogelijkheden.

Nadat een concrete oriëntatierichting is vastgesteld, volgen praktijksimulaties. De resultaten daarvan geven inzicht op welke gebieden een kandidaat zich verder dient te ontwikkelen teneinde het gewenste functieniveau en/of functietype goed in te kunnen vullen. Loopbaanoriëntatie is bepalend voor het vervolg van het werkzame leven en kan tevens het startpunt zijn van een opleiding en/of een individueel coachingstraject.

Neem voor meer informatie contact op met BeljonWesterterp.

Informatie aanvragen