Coaching

Een coachingstraject bij BeljonWesterterp houdt in begeleiding van een individu bij vragen over zijn ambities, persoonlijke effectiviteit en ontwikkeling van vaardigheden. Coaching heeft als doel door middel van aanpassing van gedrag iemand beter te laten functioneren. Uit onderzoek blijkt nagenoeg iedereen profijt te hebben van coaching. Assertiviteit, inschatten van mensen en situaties, tact, timing, positieve grondhouding en evenwichtigheid zijn voorbeelden van zaken die ontwikkeld kunnen worden. Coaching is daarvoor een geschikte methode met een hoog scoringspercentage.

BeljonWesterterp biedt de volgende coachingstrajecten aan:

  • Executive en managementcoaching: Coaching van topkader in zowel de profit- als de non-profitsector
  • Start-coaching: Coaching specifiek gericht op jong management dat voor het eerst een leidinggevende positie gaat bekleden
  • Job-coaching: Het klankborden over de eigen ontwikkeling, waarbij o.a. de huidige functie, opleiding en/of loopbaanoriëntatie centraal staan
  • Coaching in politics: Coaching specifiek gericht op coachingsvragen in de politieke sector
  • Intervisie: Een kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld om met een selecte groep van personen een aantal zaken met betrekking tot zijn loopbaan intensief te behandelen. De groep van personen is klankbord en coach, waarbij loopbaan, motivatie, zingeving of specifieke organisatievraagstukken aan de orde kunnen komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BeljonWesterterp.