360-graden-feedback

De 360-graden-feedback is een online-instrument dat een uitspraak doet over vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werkgerelateerde kenmerken die worden gekoppeld aan de competenties waar een medewerker aan dient te voldoen. Hierin wordt meegenomen hoe de medewerker zichzelf ziet, maar ook hoe de medewerker overkomt op anderen in zijn directe omgeving. 360-graden-feedback kan u en uw medewerker helpen om het functioneren te verbeteren en de potentiële kwaliteiten te ontwikkelen en tot hun recht te laten komen.

360-graden-feedback wordt als instrument ingezet voor de beoordeling en ontwikkeling van medewerkers. Het gaat hierbij om het verkrijgen van feedback van verschillende personen die vanuit verschillende perspectieven te maken hebben met degene voor wie de feedback is bedoeld. Het gaat om het geven van feedback op het gedrag van een persoon, waarbij het doel is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie.

Het idee van de 360-graden-feedback is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van een medewerker. Niet alleen bij twijfel over het functioneren, maar juist ook als instrument om iemands ontwikkeling te monitoren en om gedegen een beoordeling te kunnen onderbouwen. Van belang voor de 360-graden-feedback is dat de beoordelaars een goed beeld hebben van degene die beoordeeld wordt. Dit kunnen daarom collega’s zijn, leidinggevenden, ondergeschikten, (interne) klanten e.d. Door deze manier van evalueren wordt een betrouwbaar beeld gegeven over het functioneren van de medewerker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BeljonWesterterp.

drs. Niek Weelinck senior consultant
  • 06 - 21273705
  • Stuur een bericht
  • Linkedin