Recent ingevulde vacatures

Commissarissen en toezichthouders 

 • WormerWonen - voorzitter raad van commissarissen
 • RENN4 - Voorzitter raad van toezicht
 • Zorgcombinatie Marga Klompé - Lid raad van toezicht
 • Donatus, leden raad van commissarissen
 • Moore MKW, leden raad van commissarissen (regio Enschede)
 • Muziekgebouw Eindhoven, lid raad van commissarissen, portefeuille cultuur
 • Bibliotheek Eindhoven, leden raad van toezicht
 • Waterschap Limburg, voltallige commissie Integriteit

Directie en bestuur 

 • NSCR - directeur bedrijfsvoering
 • Antares, directeur-bestuurder
 • Belastingsamenwerking Oost-Brabant, algemeen directeur
 • Ergon, bestuurssecretaris
 • Senzer, bestuurssecretaris
 • WSD, financieel directeur
 • Ergon, directeur werken en leren
 • ISO Horti innovators, CCO
 • Veiligheidsregio Kennemerland, directeur publieke gezondheid
 • Dethon, algemeen directeur
 • Ergon, directeur HR
 • Gemeente Reusel-De Mierden, gemeentesecretraris
 • ISO Horti innovators, CFO
 • Rode Kruis Eindhoven, bestuurslid

Management en professionals

 • Remon Aardwarmte - Senior salesmanager
 • Ergon, contractmanager
 • Bibliotheek Eindhoven, manager bedrijfsvoering, adjunct directeur 
 • Senzer, manager HR 
 • FTH Groep, landenmanager België 
 • Veiligheidsregio Zeeland, manager brandweerzorg 
 • ZoWonen, manager Vastgoedbeheer & onderhoud 
 • AVK Ravestein, area salesmanager BeNeLux 
 • FTH groep, Logistiek manager 
 • Green Chemistry Campus, manager business development 
 • ISO Horti innovators, manager R&D 
 • Senzer, directeur bedrijfsvoering 
 • Veiligheidsregio Zeeland, manager risico- en crisisbeheersing 


Janine Smetsers senior consultant
 • 06 - 29624626
 • Stuur een bericht
 • Linkedin
mr. Erik Batenburg senior consultant
 • 06 - 12479826
 • Stuur een bericht
 • Linkedin

Actuele vacatures op het hoogste niveau