Werken in de organisatie van de toekomst

De ervaringen rondom de coronacrisis en alles wat daarna gebeurde, heeft ons doen beseffen dat het (werkende) leven niet zo maakbaar is als we soms dachten. Terwijl we krampachtig proberen grip te krijgen, lijken we eigenlijk alleen maar grip te verliezen op de toekomst, de arbeidsmarkt, de economie. Grote strategische personele vraagstukken bereiken ons kantoor. En met de schaarste zijn we verlegen omdat we overvloed in (human) resources gewend zijn.

Deze week werd ik geraakt door een gesprek met een directeur-bestuurder die met een lichte wanhoop in zijn stem mij toevertrouwde: “Ik weet gewoon echt niet goed hoe we de klus geklaard krijgen met zó ontzettend weinig mensen in de toekomst, volgens de prognoses”. De toekomst voelt zo ongewis, zo onzeker. Hoe maak je een strategische personeelsplanning bij zoveel onzekere variabelen?

Angst en onzekerheid maakt mensen in de regel passief. Het doet verstarren of verstijven of nog harder werken in hetzelfde spoor. Medewerkers die onevenredig waarde en onzekerheid ontlenen aan stuwende inkomensvoorwaarden. HR werkt hard om de bestaande vacatures te vervullen en leidinggevenden halen alles uit de kast om te binden en te boeien. Het drijft elkaar voort maar lost het probleem niet op.

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe aanpak. Geen oude wijn in nieuwe zakken maar de opdracht een wezenlijk andere wijn te schenken. En niets is menselijker dan je daar heel oncomfortabel bij te voelen. Arbeidsrelaties veranderen, het werven en selecteren lijkt soms een heel ander spel. Binnen BeljonWesterterp zoeken we daar ook in maar zijn we ook vast van mening dat de toekomst vandaag begint en we de uitdaging blijven aangaan, samen met onze klanten.

Deze zomer werd ik op een goed spoor gezet door het boek van Kees Klomp over de ‘betekeniseconomie’. De wereld van morgen kenmerkt zich door betekenis en zingeving. Daar willen mensen nog steeds voor aan het werk. De zogenaamde 3.0- organisatie is geen vaststaand gegeven maar een zwerm van individuen die zich verbinden rondom een gedeelde belofte of een droom en herkenbaar zijn aan hun ‘purpose’ of hun ‘promise’.

En die denkrichting geeft moed om de onzekere toekomst aan te gaan. Het biedt een bron voor innovatiekracht en wendbaarheid. Het biedt ons en onze klant taal voor een moderne vorm van werving en selectie.

De doelgroepen van leerlingen, burgers, patiënten, cliënten, klanten blijven. Ook in de toekomst willen zij worden bediend. Maar misschien gaat dat op een andere manier. Het bestaansrecht van organisaties hangt niet van de hoeveelheid personeel maar vooral van de wil om waarde te creëren in de samenleving op een eigentijdse manier.

Vanuit de psychologische wetenschap weten we dat het potentieel van mensen om te leren en te ontwikkelen oneindig is, mits hier de juiste omgeving voor wordt geboden. Die wetenschap geeft onze consultants development weer volop gelegenheid om vanuit ‘positieve psychologie’ stimulerend en adviserend aanwezig te zijn in leiderschapsontwikkeling en talentontwikkeling binnen organisaties. Ik mocht de eerste vruchten in de afgelopen week alweer plukken en het seizoen is nog maar net begonnen. The best is yet to come…

Renske Werkman MSc
Consultant/psycholoog, regio Zwolle
06 – 27564918
renske.werkman@beljonwesterterp.nl

Publicatie datum: 07 september 2022
Renske Werkman MSc consultant
  • 06 - 27564918
  • Stuur een bericht
  • Linkedin