Vitaliteit in coronatijd

In de huidige crisistijd doen organisaties alles wat in hun vermogen ligt om in control te blijven en niet ‘om te vallen’. Op alle fronten moet een tandje worden bijgeschakeld, met alle gevolgen van dien. Ruim de helft van de beroepsbevolking heeft nu een sterk verhoogd risico op verzuim door stressklachten, overspanning of burn-out. 37% verzuimt al regelmatig ten gevolge hiervan en 17% zit in de acute gevarenzone!

Op hr-vlak betekent dit veelal ervoor zorgen dat medewerkers vitaal zijn, niet uitvallen en goed ‘aangehaakt’ blijven. In de praktijk blijkt dit echter wat lastiger te zijn; het contact van leidinggevenden met medewerkers is kwantitatief en - over het algemeen ook - kwalitatief minder. De focus ligt op andere taken.

Medewerkers voelen zich soms ‘verloren’ of zelfs eenzaam thuis. Ze missen de sociale contacten en gezelligheid van het samenzijn of moeten 10 ballen in de lucht houden. Timemanagement, een goede werk-en-privébalans, beweging, sociale verbinding en persoonlijke ontwikkeling zijn actuele thema’s waar aandacht voor moet zijn vanuit de leidinggevende. Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers staat nagenoeg stil en wordt gezien als verschraling. Juist deze tijd zou heel passend zijn om een versnelling aan te brengen in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Denk hierbij aan online opleidingen en trainingen, het volgen van webinars, het lezen van boeken, het opzetten van in- of externe masterclasses. Dit kan een heel positieve boost geven. Het moet wel aangemoedigd worden vanuit een leidinggevende, want medewerkers voelen zich anders ‘niet productief’.

Leidinggevenden ervaren zelf ook dat ze in gebreke blijven, de gesprekken bij het koffiezetapparaat en het ‘management by walking around’ worden gemist. Medewerkers zijn zichzelf ook niet altijd bewust van het risico op uitval, maar geven naderhand aan dat er wel degelijk signalen waren.

Leidinggevenden moeten extra gas bijgeven om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de medewerkers en om de zakelijke resultaten te bewaken.

Een spagaat dus voor medewerkers en leidinggevenden. Preventieve coaching en persoonlijke ontwikkeling; daar liggen de hr-uitdagingen voor organisaties. In deze tijd heeft iedereen extra tijd voor bezinning en is het binden en boeien van medewerkers belangrijk om ze geïnspireerd en vitaal te houden en om verloop en uitval te voorkomen.

We zien hierdoor extra vraag ontstaan op het terrein van ontwikkelassessments, loopbaanoriëntaties, talent- en teamontwikkeling en (preventieve) coaching. Organisaties willen medewerkers aan boord houden en zetten in op de expertise van externe bureaus om daarin gefaciliteerd te worden. Een constructieve aanpak om de kwaliteit, groei en continuïteit te bewaken en te behouden. Waardering en aandacht voor mensen is en blijft belangrijk!
Publicatie datum: 22 oktober 2020
Marion Dijksterhuis senior executive consultant
  • 06 - 22603850
  • Stuur een bericht
  • Linkedin