Vitaal verder na corona

In deze wiebelige wereld ben ik verwonderd over de veerkracht van mensen.

We hebben de ene crisis nog niet afgerond of een volgende crisis biedt zich aan. Hoe ziet de toekomst er uit? Hoop en vrees slaan ons om de oren. Noodgedwongen leren we als mensen leven met een factor van onzekerheid, instabiliteit of niet-maakbaarheid.

Tegelijk draait de wereld gewoon door. We werken, ontwikkelen ons, maar wel vanuit een ander daglicht. Veel mensen voelen de behoefte om te herijken en herdefiniëren. De vraag “wat vind ik écht belangrijk” speelt op na een lange periode van instabiliteit en thuiswerken. Ik ben verrast over het aantal mensen dat een ander loopbaanpad inslaat na de corona crisis, ieder met een eigen reden: Omdat het structurele thuiswerken niet past, omdat de intrinsieke motivatie voor het werk verminderd is, omdat andere waarden in het leven een ander gewicht hebben gekregen. Het roer gaat om, de koers wordt anders. Verandering van binnenuit.

De veerkracht van de mens blijft mij verrassen. Het vermogen om onder moeilijke omstandigheden te functioneren en zelfs te groeien! Veerkracht wordt ondersteund door hoop, optimisme en vertrouwen. Samen vormen zij de tools om met de uitdagingen van het (werkende) leven om te gaan. In onze dienstverlening rondom coaching, teamontwikkeling en loopbaanbegeleiding besteden we hier uitgebreid aandacht aan.

Binnen onze diensten in loopbaanbegeleiding willen we de actualiteit van onzekerheid meer ruimte geven. We merken dat met name hoger opgeleide en breed ervaren professionals behoefte hebben aan een diepgaande herijking van het professionele zelf. Wie wil ik zijn, hoe wil ik zijn in werk? Hoe geef ik ruimte en invulling aan het unieke pakket van kwaliteiten en vaardigheden in een nieuwe werkelijkheid? Welke rol speelt mijn

werk in mijn leven? Deze loopbaantechniek wordt het ‘career story interview’ genoemd.

De methodiek is ontwikkeld door Mark L. Savickas, hoogleraar Gedragswetenschappen en wereldwijd een van de belangrijkste denkers op het gebied van loopbaanontwikkeling. In zijn visie draait het om ‘biographicy’: het vermogen om nieuwe en verwarrende ervaringen te integreren in de eigen biografie. Werk is of kan een manier zijn om je eigen levensthema uit te werken. Dat klinkt hoogdravend maar geeft een eindeloze en duurzame inzetbaarheid aan professionals. En dat is waar we in deze tijd behoefte aan hebben.

Zoals kandidaat Anneloes die tijdens het gesprek samen met mij door haar eigen levensverhaal heen kruipt en ontdekt dat de huidige onzekerheid rondom het wisselen van baan besloten ligt in haar jeugdige ervaringen. Inmiddels is ze een volwassen vrouw en zonder meer in staat haar dilemma’s het hoofd te bieden. Ze ervaart die kracht en begint opeens heel hard om zichzelf te lachen. Ze kiest ervoor te blijven in haar huidige baan in het vertrouwen dat dit geen keuze voor het leven is. Of Marcel die – afdalend in zijn jeugdervaringen - zich als in een flits de indringende en gidsende woorden van zijn leraar herinnert. Voor mijn ogen vallen zijn puzzelstukjes op plek. Het besef dat leiderschap altijd al in zijn persoonlijkheid en loopbaanverhaal besloten heeft gelegen maar veel meer een persoonlijk tintje mag krijgen. Marcel werd snel na ons gesprek aangenomen in een rol die hem op het lijf geschreven is en waarin hij zijn visie uit kan leven. Werken vanuit je eigen verhaal, dat geeft vitaliteit en geeft kleur aan professie.

Onze klanten ervaren het resultaat van dit narratieve loopbaangesprek als verrassend persoonlijk en soms indrukwekkend. En daar ben ik van onder de indruk.

Kennismaken? Aanmelden voor een narratief loopbaangesprek kan via Renske Werkman, 06-27564918 of Marijn Pietersen, 06-42258989.

Publicatie datum: 11 april 2022
Renske Werkman MSc consultant
  • 06 - 27564918
  • Stuur een bericht
  • Linkedin