Klaar voor de toekomst?

Albert Heijn, Van der Valk, Van Bommel, C&A van de familie Brenninkmeijer, familiebedrijven, we kunnen er allemaal zo wel een aantal opnoemen. Dat er bekende familiebedrijven zijn, dat is geen nieuws, maar enig idee hoeveel het er zijn? Cijfers van bijvoorbeeld de provincie Gelderland vertellen dat er op 1 januari 2016 45.435 vestigingen van familiebedrijven waren en dan hebben we het nog maar over één provincie.

Als BV Nederland gaat het dus om een enorm aantal bedrijven die als backbone van de economie fungeren. Dit past binnen de ondernemersgeest van Nederland zoals wij die van oudsher al hebben. Van ontdekkingsreizigers tot de eerste ondernemer binnen een familie die ‘zomaar’ begon en dat vaak uitgroeide tot een bekend, of minder bekend familiebedrijf.

Binnen BeljonWesterterp hebben wij sinds jaar en dag oog en oor voor dit soort bedrijven. Daarom zijn we in Gelderland, samen met een aantal organisa-ties, adviseur binnen het ‘Gelders Familiebedrijven Gilde’. Een zeer interessant netwerk van familie-bedrijven die regelmatig bij elkaar komen om als ‘gelijkgestemden’ van gedachten te wisselen over zaken die je bezighouden binnen het (familie)bedrijf (zie ook: www.geldersfamiliebedrijvengilde.nl).

Het blijft fascinerend dat een idee van iemand kan uitgroeien tot een gro(o)t(er) bedrijf en dat generatie op generatie daar op voort kan borduren. Ook hier geldt dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Hoe vaak hebben we niet, helaas, grote bekende bedrijfsnamen zien ‘sneuvelen’ tijdens een crisis. Soms na 100 jaar of langer. Belangrijk is dat de ‘regerende’ generatie het bedrijf weet aan te passen aan de huidige tijd met alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Denk hierbij aan automatisering, globalisering, etc.

Dat de volgende generatie het bedrijf voortzet of überhaupt wil voortzetten, is niet zo vanzelf-sprekend. Het zoeken en vinden van de juiste opvolging is veelal een ingewikkeld proces. Dit mede ingegeven omdat het om familie en familiebanden gaat. Een zoon, dochter, neef of nicht ‘afwijzen’ voor een directiepositie ligt vaak erg gevoelig. Kijken wie het meest geschikt is voor een rol wordt soms juist door de bloedbanden ‘vertroebeld’. Dan is het prettig om een objectieve partij mee te laten kijken.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij die onafhankelijke derde. Samen met de familie gaan we heel rustig aan de slag. Het proces is nét even anders dan binnen een ‘regulier’ bedrijf. We praten met alle betrokken partijen om helder te krijgen wat voor iemand gezocht wordt, waar het bedrijf zich bevindt in zijn ontwikkeling, wat er in de markt speelt en stellen zo een profiel op van de meest ideale kandidaat. Vervolgens gaan we kijken of deze binnen de familie zit. Dat is niet altijd het geval, dan is het belangrijk iedereen mee te krijgen in het idee dat er iemand van extern beter zou kunnen passen voor de gevraagde rol dan één van de familieleden. Dat voelt voor de familie soms wel eens erg vreemd. Een ‘buitenstaander’ weet vaak minder van het bedrijf dan zij, is dan de eerste reactie. Dat is uiteraard zo, maar dat wil niet per definitie zeggen dat iemand van buiten daarom niet passend(er) is. De begeleiding van de familie in trajecten zoals hierboven omschreven, is intensief. Wij zijn volledig transparant en nemen iedereen overal in mee. Dit soort belangrijke beslissingen moet breed gedragen worden en vooral door iedereen. Keer op keer blijkt dat we dit proces goed onder de knie hebben en lukt het ons om bij te kunnen dragen aan het voortbestaan van één van de vele familiebedrijven.

Wij vinden dit mooie, leerzame en dankbare trajecten en hopen er hier nog heel veel van te mogen begeleiden.
Hoe zit het met uw familiebedrijf? Bent u klaar voor de toekomst?
Publicatie datum: 09 september 2019
Henk Fioole senior consultant
  • 06 - 15365800
  • Stuur een bericht
  • Linkedin