In gesprek met ... Janine Godderij

IN GESPREK MET JANINE GODDERIJ, DIRECTEUR-BESTUURDER ZOWONEN


We hebben een afspraak met Janine Godderij gemaakt om terug te kijken op een kleine twee jaar waarin ze eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van ZOwonen.

Janine begint op 1 mei 2018 in haar nieuwe rol bij ZOwonen nadat BeljonWesterterp haar werft en selecteert voor de functie directeur-bestuurder. Gepokt en gemazeld in de sector is ze reeds op haar 35ste directeur-bestuurder bij De Veste in Oost-Nederland. Na vier mooie jaren, waarin ze de organisatie weet mee te nemen in haar vernieuwende plannen, ziet ze ernaar uit terug te gaan naar het Zuiden.

Ze leest de vacature bij ZOwonen en besluit dat dit het goede moment is. We leren haar in de procedure kennen als een innemende kandidaat die is staat is ‘hard op de feiten, maar zacht op de relatie te zijn’. Het is haar brede palet aan kwaliteiten waarmee ze de RvC en een afvaardiging van medewerkers weet te overtuigen.

Nadat ze haar functie bij De Veste zorgvuldig afbouwt en overdraagt, begint ze op de haar kenmerkende manier met veel ambitie de kennismaking. Wanneer we haar na een aantal maanden spreken om te evalueren geeft ze aan dat er veel te doen is, vooral omdat medewerkers weliswaar geacht worden zelfsturend te zijn, maar in mindere mate geleid en gestuurd worden door kaders. Janine begint met het omvormen van haar MT, geholpen door het gegeven dat er een aantal talenten in de organisatie aanwezig zijn. Maar dan begint pas het echte werk, waarbij ze zich laat inspireren door het gedachtegoed van Simon Sinek, de bekende managementgoeroe. Allereerst de MT-leden door een intensief kennismakingstraject tot een team smeden. En vervolgens het formuleren van een visie op de koers van de organisatie met daarvan afgeleid een visie op bedrijfsvoering, ict, hr, marketing en een antwoord op de vraag hoe de organisatie gepositioneerd dient te worden. Uiteindelijk leidt dit tot een staande organisatie met draagvlak voor de gekozen koers.

In de volgende fase is het echter van belang dat eenieder de eigen verantwoordelijkheid neemt binnen kaders met als kernwaarden ‘eigenzinnig, eigen mening, eigen kracht, humaan zakelijk en samen creëren’. Dit schept duidelijkheid voor medewerkers op grond waarvan duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden, ook wat betreft de eigen loopbaan. De hr-cyclus wordt professioneel vormgegeven, man en paard worden genoemd en verwachtingen worden uitgesproken.

Janine is voor nu tevreden wat dit heeft opgeleverd en signaleert dat er een gezonde spanning hangt. De RvC ziet met genoegen wat ze in een kleine twee jaar heeft bewerkstelligd. De budgetoverschrijding is terug-gedrongen, zakelijk handelen is versterkt, de graad van betrokkenheid is hoog en ZOwonen is niet een organisatie van 130 mensen, maar wordt gevormd door 130 mensen die organiseren.

Daarmee is de transitie naar een organisatie die het verschil maakt goed op weg. Maar Janine is pas tevreden wanneer de verandering die is gerealiseerd duurzaam is.

BeljonWesterterp wenst haar daarbij veel succes.
Publicatie datum: 10 maart 2020
drs. Niek Weelinck senior consultant
  • 06 - 21273705
  • Stuur een bericht
  • Linkedin