De betekenis van werk

De betekenis van werk

In deze bijzondere tijd van Corona staat het normale leven op zijn kop. Sociale onthouding, ziekenhuizen en IC’s die vol lopen, (extra) zorgen om het welzijn van, zeker de wat oudere of kwetsbare, geliefden. Kinderen niet op school, onzekerheid over wat er allemaal nog komen gaat en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook het werkende leven is veranderd. Zoveel mogelijk thuiswerken én dat combineren met thuis lesgeven aan kinderen. Afspraken die niet doorgaan en evenementen, workshops en bijeenkomsten die worden afgelast.

Het is voor mij de tweede maandagmorgen, dat ik thuis achter mijn computer kruip. Niet meer naar kantoor en daar koffie drinken met collega’s om het weekend te bespreken. Om de werkzaamheden die voor de komende week op de planning staan door te nemen en vervolgens met het hele team hard aan de slag te gaan. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit uiteraard niet voor iedereen geldt. De mensen werkzaam in vitale beroepen gaan iedere dag naar hun werk om zich in te zetten in de strijd tegen Corona. Waardering voor hun inzet kan niet genoeg benadrukt worden.

Alle gebeurtenissen zetten je aan het denken over het leven. Daar heb je dan ook ineens meer tijd voor, nu reistijd naar kantoor, sport en andere activiteiten uitvallen. Ook plaatst het de plek die werk inneemt in je leven in een ander perspectief. Ja, werk brengt brood op de plank. Het niet hebben van werk betekent meestal leven in armoede en veel mensen zouden hun werk wellicht niet doen als ze er geen geld voor kregen. Toch is werk veel meer waard dan alleen salaris. De waarde van werk valt, naast in geld, op veel manieren uit te drukken.

Werk heeft maatschappelijke waarde, deze waarde wordt in deze tijd van crisis meer dan zichtbaar. Zeker voor de vitale functies, waarop de maatschappij nu zo hard terugvalt: zorg, brandweer, politie, transport, supermarkten. Maar werk heeft ook economische waarde. Niet alleen salaris voor het individu, maar ook maatschappijbreed. Werkloosheidscijfers zijn dan ook niet voor niets een kerngetal voor hoe het gaat met de economie. De klap van de Coronacrisis treft vele ondernemingen, onder andere omdat werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden zoals ze normaal uitgevoerd zouden worden. Werk heeft identiteitswaarde. Los van de discussie, of het terecht is of niet, toch geldt dat veel mensen een deel van hun identiteit ontlenen aan hun werk. Werk geeft mensen status, onafhankelijkheid en maatschappelijke positie. Daarnaast draagt het bij aan het welzijn van mensen. Het biedt inhoudelijke uitdaging, ruimte voor ontplooiing en zelfontwikkeling. In je werk kun je kwijt wie je bent. Werk bepaalt mede het beeld dat mensen van zichzelf hebben, hun plaats in de samenleving en het gevoel te worden gewaardeerd. Maar ook heeft werk waarde als inclusie. Werk geeft ritme aan de week en reden om op te staan in de morgen. Het geeft een gevoel van bijdragen aan én meedoen in de maatschappij, het bevordert de mentale gezondheid en brengt mensen in contact met anderen. Onderschat dan ook de relationele waarde die werk heeft zeker niet.

Werk is dan ook niet voor niets een mensenrecht: arbeid is het recht voor iedereen om een volwaardig leven te leiden, op een betekenisvolle manier, met anderen. Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 luidt dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken.

Al met al kan gezegd worden dat werk bijdraagt aan levensgeluk. Waarbij het in al deze facetten wel het verschil maakt of je in je werk op de juiste plek zit: ervaar je een gevoel van passie voor je werk, pas je in de organisatie waarin je werkt, heb je leuke collega’s, voer je werkzaamheden uit die je energie geven. Ik vind het dan ook een eer dat ik in mijn vakgebied de mogelijkheid heb om eraan te mogen bijdragen dat mensen hun weg vinden in hun loopbaan en op een plek terechtkomen die ook daadwerkelijk bijdraagt aan hun gevoel van zingeving, welzijn en levensgeluk; dát draagt op zijn beurt weer bij aan mijn eigen gevoel van zingeving, welzijn en levensgeluk.

Publicatie datum: 24 maart 2020
drs. Marina Simons consultant
  • 06 - 48380160
  • Stuur een bericht
  • Linkedin